Manji broj prvih pregleda (Video)

Broj pregleda kao i broj pozitivnih pacijenata u rumskoj Kovid ambulanti je u drasti;nom padu. Bez obzira na ;injenicu da je tokom februara smanjen broj Rumljana koji se javljaju u Kovid ambulantu, lekarski broj ekipi ostao je isti.

Video: https://youtu.be/PRDJsamzqqw

Milena Sekulić