Drugi deo seminara “100 za budućnost” u Vrdniku (Video)

Program  „Sto za budućnost“ pokrenut je na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava sa ciljem da se 100 Romkinja  iz 30 opština u SrbijI osnaže za učeće u kreiranju politike koja utiče na položaj Roma. Drugi deo ovog seminara održan je 12.februara, a prevashodno je bilo reči o anticiganizmu i pravima ove etničke zajednice.

Jovana Stupar

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tffKEVX_7tY

%d bloggers like this: