“Srpski ratnik” (Video)

Humanitarno udruženje “Srpski ratnik” pre tri godine pokrenulo je i časopis sa ciljem da se kaže istina o ratovima koji su zadesili srpski narod i da se, pre svega, mladim naraštajima, sačuvaju svedočanstva o najvećim stradanjima Srba u prethodnim ratovima. Kvačitetne i autentične tekstove u časopisu potpisuju sami učesnici događaja, kao i poznata imena iz svih oblasti društvenog života.

Istina o patnjama srpskog naroda bila je pre tri godine vodilja za grupu entuzijasta, pisaca i novinara, kao i doktora nauka, da pokrenu časopis “Srpski ratnik”. Već naslovi brojnih tekstova ukazuju na svedočanstva o ratnim danima, borbe za život i opstanak, sa jednim ciljem. Časopis izlazi dvomesečno, s tim što je jedan broj uvek tematski, sa osvrtom na važne događaje iz naše istorije. Autori veoma ozbiljnih tekstova su uglavnom profesori istorije i drugih društvenih nauka. 

S obzirom na to da je pokrenut neposredno pred epidemiju Korona virusa, časopis “Srpski ratnik” otežano funkcioniše, ali istinoljubivost koju afirmiše uspeva da nađe svoj put do čitalaca. Jednu od većih promocija časopis će imati u nedelju, na Sajmu zavičaja u Novom Sadu, manifestaciji Fonda za izbegla, raseljena lica  i saradnju sa Srbima u regionu.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YGkVf1c1y40

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: