Radovi u toku

Mehanizacija firme “Hidrosrem” i dalje se nalazi u Veljkovoj ulici u Kraljevcima, gde su radovi na sanaciji kanalaske mreže u toku. Radovi su otpočeli pre 6 dana, te je tom prilikom predsednica Opštine, Aleksandra Ćirić, obišla radove i napomenula da će se mehanizacija nakon Kraljevaca premestiti na drugu lokaciju u rumskoj opštini gde isti problemi postoje.