Skupština Vojvodine danas o prugama (Foto)

O izradi Prostornog plana za područje posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonica Stara Pazova – Golubinci – Šid  i železničke pruge Inđija – Golubinci izjasniće se Skupština Vojvodine. Pored toga, dnevnim redom su predviđeni i predlozi odluka o rebalansu budžeta i zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Sednica se održava danas, 8. februara.

%d bloggers like this: