Rebalans budžeta (Video)

Pokrajinska vlada utvrdila je danas Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, kojim se aktuelni budžet uvećava za 729, 5 miliona dinara, odnosno povećan je na 89, 14 milijardi dinara.

U raspravi na sednici je konstatovano da su na kraju budžetske 2021. godine preneta sredstva veća od iznosa koji je uključen u aktuelni budžet za 2022. godinu za 1, 46 milijardi dinara.

USMERAVANJE SREDSTAVA:

ZA REALIZACIJU POSLEDNJE FAZE PROJEKTA AUTOMATIZACIJE PROTIVGRADNE ODBRANE

TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

Na sednici je doneta i odluka da se u 2022. godini izdvoji 250 miliona dinara za rešavanje stambenog pitanja ili unapređenje uslova stanovanja porodica sa troje ili četvoro na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo na ovu pomoć imaju porodice u kojima se počev od 1. januara 2022. godine do dana raspisivanja konkursa rodi treće ili četvrto dete. Procenjeno je da će to pravo ostvariti oko 230 porodica.

Utvrđen je i mesečni iznos materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete, u visini od 15.000 dinara. Za ovu meru podrške u 2022. godini planirano je ukupno 240 miliona dinara, a očekuje se da će pravo na pomoć ostvariti 1. 400 majki.

I u 2022. godini postupak vantelesne oplodnje sufinansiraće se sa 240. 000 dinara, a krioembriotransfer sa 100. 000 dinara. Za ovu meru ukupno je predviđeno 50 miliona dinara, a procena je da će pravo na pomoć ostvariti oko 170 parova.

Video: https://youtu.be/pncirwcb2Ec

%d bloggers like this: