Finansijski planovi direktnih korisnika budžeta Opštine Ruma

Na osnovu Člana 8, stav 3 Zakona o budžetskom sistemu, svi korisnici budžetskih sredstava dužni su da objave svoje finansijske planove. Postupajući po navedenom zakonu, na zvaničnoj internet stranici Opštine Ruma objavljeni su finansijski planovi direktnih korisnika, odnosno finansijski plan Skupštine Opštine Ruma za 2022. godinu, finansijski plan Opštinskog veća, finansijski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva kao i finansijski plan predsednice Opštine Ruma za 2022. godinu. Svi planovi su objavljeni na internet stranici ruma.rs i dostupni su građanima. 

Sanja Mitrović