Gužve u policijskim upravama (Video)

Sremska televizija juče je uputila molbu MUP – u sa pitanjem: Da li su povećane gužve u Policijskim upravama u Sremu povodom najavljene novčane pomoći mladima u cilju ublažavanja posledica virusa Kovid 19?  U odgovoru se navodi sledeće:

Od decembra prošle godine povećano je interesovanje građana za izdavanje dokumenata, o čemu svedoče i podaci. U decembru 2021. godine, predato je 2380 zahteva za izradu lične karte, dok je u decembru 2020. broj zahteva iznosio 1119.

Od početka ove godine predato je 1568 zahteva, na području cele policijske uprave. Samo u sedištu, u Sremskoj Mitrovici, građani dnevno predaju oko 130 zahteva. Zbog povećanog obima posla, rad nadležne službe za izdavanje ličnih dokumenata u sedištu u Sremskoj Mitrovici, organizovan je u dve smene.

Iako je interesovanje građana za ovu vrstu usluge znatno veće nego u proteklom periodu, nadležni službenici ažurno obrađuju sve zahteve zaprimljene u toku dana.

Kako bi izbegli gužve, podsećamo građane da koriste prednosti elektronskog zakazivanja, a na raspolaganju je i dovoljan broj termina.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XPpp9IR6ddU

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: