Zatvorena gradska deponija u Rumi (video)

Gradska deponija u Rumi, kod vašarista, a uz regionalni put M21, zvanično je zatvorena nakon 30 godina postojanja. U vezi sa regulacijom problema vezanog za otpad i deponije na teritoriji opštine, Ruma poseduje plan upravljanja otpadom i u skladu sa tim predsednica Opštine Ruma, Aleksandra Ćirić, najavila je priključivanje na sistem regionalne deponije “Srem – Mačva”.

Pomenuta deponija u velikoj meri predstavljala je ekološki problem Rume, ali i faktor koji značajno ugrožava određene aspekte bezbednosti ljudi.

Nakon zatvaranja deponije u Žarkovcu i Klenku, kako je i najavljeno, zatvorena je i gradska deponija. U planu je da se ista deponija sanira i rekultiviše što podrazumeva prostor na kojem će biti zasađeno zimzeleno rastinje i trava.

Rumska Opština saučestvuje u globalnom problemu divljih deponija. U vezi sa tim, iz opštinskog budžeta za ekologiju je izdvojen najveći deo sredstava do sad, 84 miliona dinara. To podrazumeva upravo zatvaranje deponija i pobuđivanje svesti kod građana o štetnim faktorima koje ovakve deponije imaju po životnu sredinu.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BQeoiQHHNmU

Milena Sekulić

%d bloggers like this: