Izmena biračkog spiska

Kako je navedeno na sajtu Opštine Ruma, građani koji nisu upisani ili su upisani sa pogrešnim podacima u Jedinstveni birački spisak za predstojeći Republički referendum, zahtev za upis ili ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, preko Opštinske uprave, najkasnije 72 časa pre dana održavanja referenduma, odnosno do 12. januara 2022. godine. U Rumi zahtevi se podnose u zgradi Opštinske uprave Ruma u Orlovićevoj ulici br. 5, kancelarija br. 20.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefone 022/ 433-911, 022/433-912, 069721155, kao i putem mejla birackispisak@ruma.rs

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: