Rezidba voćaka – glavna “operacija” (Video)

Sve voćare u ovom mescu očekuje rezidba voćaka. Prvo se kreće sa rezidbom jabučastih voćnih vrsta. Ovaj posao predstavlja jedan od važnijih agrotehničkih mera od kojeg zavisi rod.

Video:https://www.youtube.com/watch?v=TlAEB75LhI8

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: