Pozitivni rezultati poslovanja (Video)

Inđijsko JP “Ingas” oovu godinu završava sa pozitivnim rezultatima, rekao je direktor ovoj javnog preduzeća Zoran Milićević, koji je naglasio da su planovi za narednu godinu ambiciozni, da će gasa biti dovoljno, i da se njegova cena neće menjati:

Video: https://youtu.be/Y8-ENm3lig0

%d bloggers like this: