Postavljene kamere na deponiji u Klenku

Na deponiji u Klenku postavljene su kamere. Kako je već najavila , predsednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić, slike i snimci počionioca koji krše Zakon biće objavljene javno uz podnošenje krivične prijave. Reč je o divljoj deponiji koja predstavlja opasnost po bezbednost i zdravlje ljudi, pa će od sada svako nepropisno bacanje otpada na deponiju biti snimljeno. Predsednica je poručila i da će sve divlje deponije na teritoriji Opštine Ruma biti zatvorene a da će se sa odpadom upravljati odgovorno.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: