Nova javna rasveta u Šidu (Video)

Javno komunalno preduzeće “Javna rasveta, usluge i održavanja” Šid na nedavnoj sednici Skupštine Opštine Šid najavilo je nove radove za 2022. godinu koji se ogledaju u izgradnji ulične javne rasvete u ulici Đure Jakšića u dužini od oko 500 metara i u ulici 7. jula u dužini od oko 150 metara. Takođe, direktor ovog preduzeća najavio je i radove na detaljnoj rekonstrukciji pešačko – biciklističke staze između Adaševaca i Šida.

Video: https://youtu.be/Sj_kJhWYRHU

Nikolina Kašterović

%d bloggers like this: