Najavljena ulaganja u JP “Komunalac” (Video)

Ulaganje u Zaštitu životne sredine, čistiju Rumu, jedan je od glavnih prioriteta naredne godine. To govori da se mora ulagati u JP ,,Komunalac” Ruma za šta je planirano da se izdvoje odredjena sredstva radi unapredjenja rada ovog javnog preduzeća.

Video: https://youtu.be/Q4eBwR6IyQU

Ove godine nabavljeno je oko 90 kontejnera, kako bi se sprečilo bacanje smeća Van onih mesta koja su predvidjena za to i kako bi grad bio lepši i čistiji. Meštani Opštine Ruma kažu da su uglavnom zadovoljni uslugama ovog preduzeća. I u narednoj godini ulagaće se u ovo preduzeće, kako bi se usluge JP ,,Komunalac” Ruma digle na što viši nivo, time je na sednici Skupštine Opštine Ruma rečeno da će deo sredstava iz budžeta za narednu godinu biti namenjen i unapredjenju i osevremenjavanju opreme i čitavog ovog preduzeća, odnosno biće izdvoijena sredstva za nabavku novih kamiona tzv smećara i pretovarnog kamiona.

Jovana Vlajsević

%d bloggers like this: