Školski praznični duh (Video)

Učenici i nastavnici Osnovne škole „Branko Radičević“ u Šidu oformili su brojne timove čije delovanje je posvećeno raznim temama i izazovima koji se nalaze pred učenicima. Između ostalih, jedan od najkreativnijih timova svakako je onaj koji svoje aktivnosti posveđuje dekoraciji škole, a koji je i sa sezonom novogodišnjih praznika svoj angažman prikazao u najkreativnijem svetlu.

Video: https://youtu.be/DPFJWWp5aQQ