Osiguravanje budućih rezervi vode (Video)

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Šid od lokalne samouprave dobija subvencije od oko 27 miliona  koje će iskoristiti za opremanje komunalnog bunara B  – 15. Ovaj novosikopani bunar do sada je testiran i pokazao je značajne potencijale koji će u narednom periodu omogućiti neometano snabdevanje vodom, naročito u sušnim periodima, a uz to će nadoknaditi aktuelno smanjenje izdašnosti nekih starijih bunara.

Video: https://youtu.be/I2i1qcbz6AU

%d bloggers like this: