Sanirana deponija u Žarkovcu, postavljen i video nadzor (Video)

U Rumi su najavljena velika ulaganja u projekte koji se odnose na zaštitu životne sredine. Jedan od njih svakako jeste i saniranje deponija. Nadležni ističu da bi deponija u Žarkovcu mogla da bude primer dobre prakse i prvi korak ka uvođenju reda u toj oblasti.

Video: https://youtu.be/Qg2K71BVfsI

 Simboličnim sađenjem stabla javora predsednica Opštine Ruma dala je svoj doprinos projektu uređenja žarkovačke deponije. Plan je, da se nakon uklanjanja otpada, na tom prostoru, duž ograde zasadi 20 sadnica i da se lokacija pokrije video nadzorom. Ulaganje u zaštitu životne sredine, jedan je od prioriteta lokalne vlasti. Problemi koji se pojavljuju na terenu, slični su onim koji se mogu videti i u drugim krajevima. Zato je važno, kažu nadležni da se radi na jačanju ekološke svesti i strožijoj kontroli i sankcionisanju radnji koje narušavaju red u toj obalsti. Posle sanacije deponije u ovom, uslediće slične aktivnosti i u drugim rumskim selima. Podsećamo i da je planirano da se sledeće godine kompletno zatvori deponija u Rumi i da se smeće odvozi na Regionalnu deponiju Srem – Mačva na području Grada Sremska Mitrovica. 

Milena Sekulić

%d bloggers like this: