Virtualna Ruma

Od nedavno je aktivan sajt Virtualna Ruma čiju je izradu finansirao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama sredstvima iz budžeta AP Vojvodine. Na sajtu www.virtualna-ruma.rs prezentovana su pokretna i nepokretna kulturna dobra i nematerijalno nasleđe Opštine Ruma. Na sajtu je između ostalog moguće pogledati virtualnu turu ustanova kulture: Zavičajnog muzeja, Gradske biblioteke i Kulturnog centra kao i promo film E-KultRuma.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: