Kredit za putni projekat Ruma-Šabac-Loznica

Skupština Srbije potvrdila je ugovor o zaduživanju za potrebe finansiranja putnog projekta Ruma – Šabac – Loznica. U pitanju je dugoročni kredit u iznosu od 14,9 milijardi dinara. Ukupna vrednost projekta je 476 miliona evra a sastoji se od tri faze. Prva faza projekta je petlja kod Rume, drugi deo je most preko Save a treća faza odnosi se na deo brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Rok isplate kredita je do avgusta 2031.

%d bloggers like this: