Zakazana 45. sednica Opštinskog veća

45. sednica Opštinskog veća opštine Ruma održaće se danas u 17h telefonskim putem. Između ostalog za sednicu je predložen dnevni red :

1.Razmatrenje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa poslovanja JP “Gas – Ruma” za period od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine

2.Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 250.000,00 dinara

3.Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 450.000,00 dinara

4.Predlog Odluke o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma na zaključivanje vansudskih poravnjanja

5.Razmatranje molbe na pomoć Vaznesenjskoj crkvi

6. Razmatranje molbe za pomoć AKUD “Dobrinci” iz Dobrinaca

7.Razmatranje molbe za pomoć Ars futura iz Rume

8. Razmatranje molbe ga pomoć KUD “Voganj” iz Vognja

9. Predlog Odluke o izboru organizacija za procenu tržišne vrednosti građevinskog zemljišta

%d bloggers like this: