Sadnice za građane (Video)

Stotinu sadnica belog jasena građanima Inđije danas su podelili predstavnici Kancelarije za mlade. Na taj način nastavljena je inicijativa Opštine INđija da se grad što više pošumi i ozeleni.

Video: https://youtu.be/6o50dUyMeNk

%d bloggers like this: