Rebalans budžeta Opštine Inđija (Video)

Rebalans budžeta Opštine Inđija bio je centralna tačka dnevnog reda današnje sednice Skupštine Opštine Inđija.  U pitanju je nivelacija sredstava, s obzirom na to da je bio značajan priliv sredstava sa viših nivoa vlasti. Takođe je potrebno uskladiti projekte koji neće biti realizovani u ovoj budžetskoj godini, a izvršenje budžeta je već sada 2 milijarde 100 miliona dinara.

Video: https://youtu.be/APnKUPcyBYI

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: