Podela paketa pomoći u Hrtkovcima (Video)

Počela je podela paketa pomoći penzionerima koji su ispunili uslove na prethodnom konkursu, koji je bio otvoren sve do 11. novembra. Danas su paketi deljeni u Hrtkvocima. Svi oni koji imaju penziju manju od 16 hiljada 4 dinara i 68 para, mogli su da se prijave za ovu vrtsu pomoći, a za pakete se prijavilo oko 348 osoba, a uslove je ispunilo 311 osoba. Ovu pomoć je organizovao PIO fond zajedno sa Udruženjem penzionera Ruma. Paketi su težune oko 13 kg. Danas su podeljeni paketi u jednom delu sela, sutra se nastavlja podela, a u ponedeljak će biti podeljeni penzionerima koji žive u Rumi, mole se svi oni koji u ponedeljak budu dolazili po pakete u Dom penzionera Ruma povedu nekog sa sobom, kako bi im olakšao prenos paketa.

Video: https://youtu.be/y4uzobKifGU

Jovana Vlajsević

%d bloggers like this: