Ozelenjavanje Inđije (Video)

Pošumljavanje i ozelenjavanje Inđije jedan je od osnovnih ciljeva JKP “Komunlaca”. Od početka ove godine posađeno je više od 3500 stabala jasena, lipe, platana, na svim ulascima i izlascima iz Inđije, rekao je na poslednjem sastanku Sistema 48 direktor komunalnog preduzeća Dušan Lemaić:

Video: https://youtu.be/r_W6wIjGV1E

%d bloggers like this: