“Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života“ (Video)

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je konferencija povodom projekta „Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života“ se implementira kroz program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“. Nosilac projekta je Grad Sremska Mitrovica, dok su projektni partneri Regionalna razvojna agencija Srem, Centar za ekonomsko unapređenje Roma, Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodina i Unija poslodavaca Vojvodine.

Video: https://youtu.be/C4nET0GIbpM

Inicijativa za inkluziju 3. sprovodi se u okviru nemačke razvojne saradnje, a realizuje ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, usaradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Gradom Sremska Mitrovica. Cilj projekta je obezbeđivanje podrške zelenom zapošljavanju i samozapošljavanju Roma i drugihranjivih grupa kroz primenu održivih inovativnih modela socijalnog preduzetništva i cirkularne ekonomije. Najvažnije aktivnosti se ogledaju kroz sprovođenje obuka za Rome i druge ranjive grupe u oblasti zelenei cirkularne ekonomije, posebno reciklaže tekstila, i stvaranje uslova za započinjanje i održavanjaposlovanja, započinjanje i održavanje poslovanja, sakupljanje, sortiranje i obradu tekstila naspecifičnim i inovativnim proizvodnim linijama, konfekcijskog šivenja i pravljenja proizvoda od tekstila i sl. Na nivou projekta, obuke će u skladu sa mapiranim potrebama i mogućnostima pohađativiše od 40 korisnika dok će od tog broja 18 osoba biti zaposleno kod poznatog poslodavca. 20 najkompetetnijih dobiće mašine za samostalni rad. Grad Sremska Mitrovica će u sklopu projekta podržati inicijative u oblasti cirkularne i socijalneekonomije za najranjivije grupe stanovništva i kroz donošenje važnih strateških dokumenata kojigarantuju finasijsku i institucionalnu održivosti ovakvih i sličnih inicijativa na nivou grada.Ukupna vrednost projekta je oko 110 000 evra a sprovodiće se u periodu od 12 meseci počevši od 1.decembra ove godine, a rok prijave je u naredna 2 meseca, odnosno do kraja januara.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: