Rebalans budžeta (Video)

Predlog odluke o rebalansu budžeta bio je centralna tacka današnje sednice Opštinskog veća u Inđiji.U pitanju je nivelacija sredstava, s obzirom na to da je bio značajan priliv sredstava sa viših nivoa vlasti. Takođe je potrebno uskladiti projekte koji neće biti realizovani u ovoj budžetskoj godini, a izvršenje budžeta je već sada 2 milijarde 100 miliona dinara, rekao je predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak:

Video: https://youtu.be/0deN-j5WZcc

%d bloggers like this: