Radovi u seoskim školama (Video)

Osim ulaganja u matičnu Osnovnu školu “Sremski front” u Šidu, nadleštvo škole u saradnji sa opštinskim strukturama ulaže i u škole koje potpadaju pod ovu školu u okolnim selima. U vezi sa tim u Bikiću je škola dobila novi sistem za grejanje na pelet, odnosno novu peć, a u školi u Molovinu presečena je vlaga u jednoj od učionica. Na ovaj način je i učenicima u seoskim sredinama omogućeno da pohađaju nastavu u toplim i opremljenim prostorijama koje ni po čemu ne zastostaju u odnosu na one u matičnoj školi.

Video: https://youtu.be/p6dqszaFmlg

Nikolina Kašterović

%d bloggers like this: