Novi uslovi za penziju

Od prvog januara važe nova pravila za penzionisanje žena što znači da svaki zahtev koji bude podnet naredne godine podleže novim uslovima. Naredne kalendarske godine, u starosnu penziju žene mogu sa 63 godine i četiri meseca života, umesto 63 godine i dva meseca, koliko je bilo potrebno da imaju za penzionisanje u 2021. godini. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina. S druge strane, muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom – sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu. Granica i uslovi za odlazak u prevremenu penziju pomera se od naredne godine i za žene i za muškarce.

%d bloggers like this: