Renoviranje škole (Video)

U Osnovnoj škioli “Branko Radičević” u Maradiku završeni su radovi na renoviranju sanitarnih čvorova i svlačionica za fiskulturnu salu, a trenutno se postavlja izolacija na spoljnim zidovima svlačionica, a u toku je i zamena krovne konstrukcije na kotlarnici. U ovu školu uloženo je ukupno 13 miliona dinara.

Video: https://youtu.be/J4Gsw3wHYig

%d bloggers like this: