Bez promene kod cene kukuruza

Na tržištu kukuruza bez bitnijih cenovnih promena. Učesnici na robno-berzanskom tržištu su bili aktivniji za kupovinom ove žitarice sa klauzulom “gratis lager” decembar/januar. Bez obzira na ovakvu okolnost, cena se nije bitno menjala u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori su zaključeni po ceni od 27,00 din/kg bez PDV-a, sa preuzimanjem do 31. decembra/januara. Kukuruzom sa povećanim procentnom vlage se trgovalo od 24,50 do 25,20 din/kg bez PDV-a.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: