Javni poziv za izbegla lica

Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije raspisala je Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine 32 prazne stambene jedinice  na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave.
Na Javni poziv se mogu javiti izbeglice i bivše izbeglice bez obzira da li imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji opštine ili grada u kojoj se nalazi stambena jedinica za koju konkurišu. 
Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji, preko Komesarijata za izbeglice i migracije.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: