Održana prezentacija kreditnih linija (Video)

U Sremskoj Mitrovici su poljoprivrednicima predstavljene kredite linije I proizvodi Razvojnog fonda Vojvodine. Rečeno je da je na raspolaganju ukupno 15 kreditnih linija, od toga je jedna kratkoročna. Cilj je, kako ističu da se pomogne poljoprivredi I privredi Vojvodine.

Video: https://youtu.be/_Vd5q_ZDgRE

Kako je rečeno, najzastupljenije linije za poljoprivrednike su kupovina zemljišta i dugoročni kredit. Primetno je manje  interesovanje pravnih lica i preduzetnika u odnosu na poljoprivredna gazdinstva.

Video: https://youtu.be/T7OfS3JKXmQ

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: