Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (Video)

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama se obeležava 25. Novembra odnosno danas. Ovaj dan se obeležava od 1999. godine. Kada se priča o nasilju, obično se misli na fizičko nasilje, ali pored njega, često je prisutno seksualno nasilje, kao i psihičko. Svaka vrsta nasilja ostavlja određene posledice

Video: https://youtu.be/qqBnenhmQ60

Žene širom sveta, pa i u Srbiji svaki dan se susreću sa nekom vrstom nasilja. To nasilje može biti fizičko, psihičko ili seksualno, a najčešće se javlja u porodičnom okruženju. Mali je broj žena koji se ohrabri da se obrati za stručnu pomoć, iako je 21. vek i dalje je ovo tabu tema i nešto o čemu veliki broj žena ćuti i trpi nasilje u svoja četiri zida.

Statistika nam govori da je nasilje nad ženama naša realnost i strašna svakodnevica. Pored zastrašujuće statistike, postoji i mali tračak nade jer više žena traži pomoć i spremno je da se bori za svoja prava.

Svi oni koji znaju nekog da je doživeo nasilje, takođe ne treba da okreću glavu, treba da ohrabre žrtve da prijave nasilje nadležnim institucijama. Nadležni ističu da treba da  razgovaramo  o ovoj temi, da svi budemo podrška ženama u svom okruženju. Takođe, Zakon o borbi protiv nasilja u Srbiji omogućava vam da nasilje prijavite potpuno anonimno.

Jovana Vlajsević

%d bloggers like this: