Da li redovno plaćate porez na imovinu? (Video)

15.novembra je istekao rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu. Kakav je bio odziv građana i da li se redovno izmiruju obaveze, razgovarali smo sa načelnikom GU za budžet, Duškom Šaroškovićem.

Video: https://youtu.be/cZXsXLaPkwI

%d bloggers like this: