Uslovi u prihvatnom centru “Šid-stanica” (Video)

Jedan od tri prihvatna centra na teritoriji opštine Šid, “Šid – stanica” trenutno je dom za 147 lica, mahom porodica. Usled zahlađenja, povećan je broj migranata u kampu, a uslovi za adekvatno boravište i pomoć svima onima kojima je to potrebno su obezbeđeni.

Video: https://youtu.be/NV7_FetMQBU

Prihvatni centar “Šid – stanica” jedan je od tri prihvatna centra na teritoriji Opštine Šid trenutno je dom za više desetina porodica.

U okviru ovog centra postoje svi uslovi za neometan boravak, kako dece, tako i odraslih, a korisnici su, kako kažu, iako im je Srbija tranzitna stanica, zadovoljni.

Ovu zimu svi u Prihvatnom centru “Šid – stanica” pripremljeno će dočekati spremni da u svoj sistem prime sve onima kojima će u tom periodu biti potrebno sklonište od zime, ali i pomoć na svim drugim aspektima.

Nikolina Kašterović

%d bloggers like this: