Zlatno stado (Video)

 Mladi uzgajivač ovaca Romanovska iz Gibarca, Aleksandar Trifunović, trenutno je vlasnih stada koje broji oko 400 grla. Uz to, on poseduje i odrđen broj rase Il de Frans. Tržištem je, kako kaže, i više nego zadovoljan, a selo je odabrao kao konačnu stanicu svog karijernog delovanja.

Video: https://youtu.be/9r4o73uh3_E

%d bloggers like this: