Veliko interesovanje za pšenicom

Pšenica je uzela apsolutni količinski primat, sa ukupno prometovanom količinom od 2.800tona. Početkom nedelje, Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva trgovine, turizma itelekomunikacija, donela Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, čime je maloprodajna cena hleba od brašna tog tipa ograničena na maksimalnih 46dinara u narednih šest meseci sa mogućnostima produženja. Planirana je intervencija izrobnih rezervi od 30.000 tona brašna. Ovakva odluka je kratkoročno uticala na smirivanjecene. Berzanski ugovori na paritetu FCA su zaključeni po ceni od 31,00 din/kg bez PDV-asa klauzulom “gratis lager” do 31. decembra, odnosno 32,10 din/kg na paritetu CPT saisporukom robe od 15. do 31. januara 2022. godine. Nakon izveštaja USDA, svetskekrajnje zalihe ove žitarice su korigovane na niže u odnosu na prošlomesečnu procenu (sa276,5 mil t na 275,8 mil t). U ovom kontekstu, pšenica na Euronext-u je zabeležila rast, štoje uticalo i na cenu na domaćem tržištu. Tražnja je bila intenzivnija, a krajem nedeljeugovor je zaključen na cenovnom nivou od 31,50 din/kg bez PDV-a sa preuzimanjem do31. decembra. Ponderisana cena je iznosila 31,03 din/kg bez PDV-a (34,13 sa PDV-om).

Aleksandar Krkobabić