Pripreme budžeta

U cilju boljeg planiranja budžeta Opštine Inđija za narednu godinu, predstavnici opštinskih javnih preduzeća u Inđiji zajedno sa odbornicima u SKupštini Opštine Inđija obići će sve seoske mesne zajednice, kako bi se sagledali prioriteti i planirali radovi. Predstavnici Javnog preduzeća Inđija put ovih dana bili su u Maradiku, gde su sa predsednikom Saveta Mesne zajednice, kao i sa građanima, razgovarali o neophodnim radovima za sledeću godinu.

%d bloggers like this: