Unapređenje deponovanja

Na 14. sednici Skupštine Opštine Šid dodatno je razmatrano pitanje o sklapanju ugovora sa Javnim komunalnim preduzećem “Standard” iz Šida i Regionalne deponije “Srem – Mačva”. Prema rečima predsednika Opštine Šid, Zorana Semenovića, Opštini Šid je prvoj ponuđena saradnja sa Regionalnom deponijom “Srem – Mačva”, međutim, do potpisivanja ugovora još uvek nije došlo, iz, kako kažu iz Javnog komunalnog preduzeća “Standard”, tehničkih poteškoća, nemogućnosti realizacije separacije otpada i slično. U vezi sa tim, predsednik Opštine Šid istakao je brojne nedavne saradnje u cilju rešavanja problema sa otpadom i uputio zahtev Javnom komunalnom preduzeću “Standard” da se realizacija ovog ugovora desi u najkraćem mogućem roku.

%d bloggers like this: