Prijave za putne troškove

Studenti čije je prebivalište na teritoriji Opštine Inđija, mogu da se prijave za regresiranje troškova prevoza u međumesnom saobraćaju za budžetksu 2022. godinu sredstvima iz budžeta Autonomne pokrajine Vojovidine. Svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti najkasnije do 1. decembra 2021. godine, a o potrebnim uslovima i dokumnetaciji sve potrebno mogu naći na sajtu Opštine Inđija.

Jovana Vlajsević

%d bloggers like this: