Završava se glasanje za projekte (Video)

U okviru projekt Participativno budžetiranje danas se glasalo u Nikincima, Hrtkovcima i Stejanovcima. Ova sela su u proteklim godinama imala po neki pobednički projekat pa je pored hladnijeg vremena odziv građana bio dobar.

Video: https://youtu.be/HjqVgyge78w

Učešće građana u odlučivanju o strateškim projektima Opštine Ruma praksa je po kojoj je prepoznatljiva ova sremska opština. Inicijativa građana da budu odabrani projekti od opšteg interesa je uvek vidna, a sistem glasanja je veoma jednostavan. Danas se glasalo u još tri sekla rumske opštine, čime je završen krug  od 9 sela obuhvaćenih ovim projektom. Na listi su se našlo 10 projektnih predloga od kojih su 6 seoskih i 4 gradska. Građani mogu da glasaju za dva gradska i jedan seoski ili za dva seoska i jedan gradski. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, ove godine akcenat je stavljen na glasaje elektronskim putem tako da građani mogu birati projekte i na adresi participativno@ruma.rs.

Sutra 13. Novembra u 9.00 časova mobilna glasačka kutija stajaće na Gradskoj pijaci u Rumi i to će ujedno biti poslednji dan glasanja za projektak u okviru Participativnog budžetiranja.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: