Pomoć za lek (Video)

Milorad Pavić iz Ljukova boluje od paroksizmalne noćne hemoglobinurije i već tri godine neuspešno pokušava da dođe do leka. U toj borbi ima podršku bližnjih, ali pomoć šire zajednice mu je više nego potrebna.

Video: https://youtu.be/EUpxU703oI4

%d bloggers like this: