Stabilizacija cene hleba

Na sednici Vlade Srbije 9. 11. 2021. godine doneta je Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T – 500. Prema zvaničnim podacima sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, cena hleba od brašna T – 500 biće ograničena na 46 dinara u narednih 6 meseci uz mogućnost produženja ovog ograničenja. Prema rečima ministarke Tatjane Matić, trenutna planirana intervencija iz robnih rezervi je 30. 000 tona brašna uz mogućnost dodatnih intervencija u slučaju potrebe. Stabilizacija cene ove osnovne životne namirnice je od krucijalne važnosti s obzirom na rekordno visoke cene žitarica i brašna, kako kod nas, tako i u svetu, kao i na porast cena ostalih osnovnih životnih namirnica.

Nikolina Kašterović