Cena soje i dalje pada

Za razliku od žitarica, koje su imale rast, soja je zabeležila negativan cenovni trend od2,13%. Na domaćem tržištu, i dalje je primetno odsustvo intenzivnije tražnje ove uljarice.Bez obzira na ovakav cenovni trend, ponuda većih količina izostaje. Ugovori su zaključeniod 74,00 do 75,50 din/kg bez PDV-a, sa jasnom tendencijom pada cene tokom čitavenedelje. Ponderisana cena je iznosila 74,33 din/kg bez PDV-a (81,76 sa PDV-om).

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: