Deponovanje čvrstog otpada

U Opštini Šid je otpočeta saradnja na realizaciji Projekta za razvoj kapaciteta upravljanja čvrstim otpadom. Projekat će se realizovati u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju i Javnim komunalnim preduzećem “Standard” iz Šida.

Jedna od budućih aktivnosti ove saradnje biće istraživanje javnog mnjenja metodom slučajnog odabira na teritoriji Opštine Šid. Anketiranje u okviru ovog projekta je anonomno, a prikupljanje informacija biće u službi trajnog rešavanja problema deponovanja otpada na teritoriji čitave opštine. Anketiranje građana vršiće kompanija “Smart plus Research” iz Beograda, a akcija će biti sprovedena tokom novembra ove godine.

Nikolina Kašterović

%d bloggers like this: