Kontejneri u naselju “29. novembar”

Mesna zajednica „29. novembar” iz Sremske Mitrovice, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Komunalije” organizuje akciju odvoza smeća, kabastog i građevinskog materijala. Kontejneri će biti postavljeni na 20 lokacija od 1. do 10. novembra.