Poboljšana situacija na graničnim prelazima

Kolone teretnih vozila na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Šid i Batrovci ovih dana bile su višekilometarske. Juče su kolone teretnih vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Šid bile sve do ulaza u grad, a preusmeravanje se vršilo i na šidsko vašarište u neposrednoj blizini ulaza u grad. Situacija sa kolonom terernih vozila danas je značajno poboljšana, iako su zadržavanja i dalje višečasovna. Teretnih vozila sa GP Šid na ulazu u grad više nema, a kolona je oko 1km.

Nikolina Kašterović

%d bloggers like this: