U toku kampanja “Pazi kako parkiraš”

“Pazi kako parkiraš” naziv je kampanje koju je počelo inđijsko Javno preduzeće “Inđija put”. Cilj je edukacija građana u oblasti parkiranja, kao i bliže upoznavanje sa ciljevima uvođenja pauk vozila u ovoj sremskoj opštini. Tokom kampanje građani će biti upoznati sa prednostima rada pauk vozila, pre svega u cilju zaštite građana od pojedinaca koji nepropisno parkiraju vozila.

Jovana Vlajsević