Pri kraju uređenje atarskih puteva (Video)

Pored radova na afaltiranju i uređenju glavnih ulica u samoj Opštini Ruma, ulaže se i u sela rumske opštine. Na 6 lokacija u selima Opštine Ruma pri kraju je  uređivanje atarskih puteva. Uređeni atarski putevi olakšavaju meštanima koji se bave poljoprivredom da lakše dolaze do svojih njiva na kojima obavljaju svoje poslove u polju. Opština Ruma i Pokrajinski seretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo su izdvojili skoro 38 miliona dinara za uređenje atarskih puteva, samo Opština Ruma je uložila 18 miliona dinara. Atarski putevi će sada biti kvalitetniji.

Video: https://youtu.be/lctY_ugi6xU

Jovana Vlajsević